RECURSOS

TORNAR
el-consell-de-savis-del-museu-dhistoria-de-catalunya
15.05.2019 - Projectes participatius dels museus

El Consell de Savis del Museu d'Història de Catalunya

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu d’Història de Catalunya

Nom del projecte

El Consell dels Savis

Link o web del projecte

https://bit.ly/2LqsnYx

Data d’inici

Curs 1999–2000

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

   Per curs escolar: de setembre a juny

Objectius

Fomentar el diàleg intergeneracional i l’empatia entre els membres del Consell dels Savis i el grup d’alumnes.

Fer de la història viscuda en primera persona un espai d’intercanvi d’idees, pensaments i records.

Tipologia públics participants

Alumnes de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, CNL.

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

El Consell dels Savis és una activitat d’història oral i viscuda, realitzada per un grup de persones voluntàries del museu. Les persones que en formen part comprenen edats que van des dels setanta-sis fins als noranta-tres anys d’edat, i expliquen directament les seves vivències als alumnes, ja sigui al Museu o al centre educatiu.

Nombre de participants (aprox.)

Pot ser un grup-classe de 25 a 30 alumnes, i també dos grups-classes amb 60 alumnes

Entitats implicades

MHC i centres docents.

Valoració:

Què ha funcionat

Els centres docents repeteixen cada any amb els mateixos professors, però alumnes diferents.

Valoració:

Què no ha funcionat

La poca participació de l’alumnat durant les sessions.

Com es podria millorar

Caldria fer sessions més participatives entre les persones del Consell dels Savis i els alumnes.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Francesc Cardona Ferrer, fcardona@gencat.cat

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://bit.ly/2LqsnYx