RECURSOS

TORNAR
georeferenciacio-del-museu-de-ciencies-naturals-de-barcelona
28.10.2019 - Projectes participatius dels museus

Georeferenciació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)

Nom del projecte

Georeferenciació

Link o web del projecte

http://www.bioexplora.cat/ca/georeferenciacio

Data d’inici

2013

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Permanent

Objectius

Contribuir a assignar coordenades geogràfiques a llocs de recol·lecció dels exemplars de la col·lecció del MCNB.

Tipologia públics participants

Joves i adults

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

La immensa majoria de mostres de col·leccions al museu són anteriors a l’existència dels GPS, la informació del lloc de recol·lecció està basada  en les dades textuals de les etiquetes.

Assignar coordenades geogràfiques de tots i cadascun dels llocs de recol·lecció, és a dir, georeferenciar, permet que es puguin bolcar en un mapa les diferents localitzacions. Les dades dels exemplars que tenen coordenades geogràfiques ja es poden veure sobre mapa en el Projecte Taxo&Map, per exemple. 

 

Per assignar coordenades geogràfiques a punts concrets del territori és molt important que persones del propi territori puguin aportar informacions de detall, o modificar informacions incorrectes o suggerir fonts d’informació, etc,

 

D’aquí que el projecte és obert a la participació ciutadana.

Nombre de participants (aprox.)

 

Entitats implicades

 

Valoració:

Què ha funcionat

 

Valoració:

Què no ha funcionat

El projecte és poc conegut entre la ciutadania, fet que ha propiciat una baixa participació

Com es podria millorar

Buscant canals per arribar a un sector més ampli d’agents.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Eulàlia Garcia Franquesa

egarciafr@bcn.cat

 

Imatges o vídeos:

Web, youtube...