RECURSOS

TORNAR
la-participacio-cultural-a-catalunya-2013-2016
18.05.2018 - Estudis de públic

La Participació Cultural a Catalunya 2013-2016

Aquest estudi aborda la participació cultural a Catalunya en el segle XXI, amb una mirada centrada especialment en la seva segona dècada, a partir de les quatre enquestes de participació cultural realitzades per la Generalitat de Catalunya entre 2013 i 2016. Informes CoNCA IC13 (2018). Antonio Ariño Villarroya i Ramón Llopis Goig.

 

Es desenvolupa en dos grans apartats que inclouen perspectives i mitjans diferents d'aproximació:

 

La primera part fa un recorregut per les diferents pràctiques culturals incloses en les enquestes indicades. A cada un dels sis capítols que inclou ençà, un per pràctica, es realitza una anàlisi de la distribució social, les característiques i formes de realització de la mateixa, així com, els motius pels quals no es realitza o no es fa amb més freqüència. A més, cada capítol conclou amb una representació dels perfils sociodemogràfics dels practicants de l'activitat estudiada.

 

A la segona part, amb un enfocament més analític, es plantegen aspectes com la tipologia cultural de la població catalana a partir dels seus interessos i pràctiques culturals, la problemàtica dels canvis en les preferències i en els règims de pràctica o la omnivoridad cultural.

    Link

  • La Participació Cultural a Catalunya 2013-2016