RECURSOS

TORNAR
petitses-historiadorses
14.06.2019 - Projectes participatius dels museus

Petits/es Historiadors/es

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu d’Història de Catalunya

Nom del projecte

Petits/es Historiadors/es

Link o web del projecte

 https://bit.ly/2GwpKjR

Data d’inici

Curs escolar 2018–19

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Temporal, curs escolar 2018–19. Actualment en estudi la possibilitat de repetir durant el curs 2019–2020

Objectius

Estimular l’interès en la recerca en ciències socials

Impulsar el treball en equip de manera interdisciplinari.

Fomentar la relació entre el MHC i centres educatius.

Realitzar una petita exposició al MHC.

Tipologia públics participants

Alumnes de 6è. curs de primària

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Desenvolupament d’un projecte de recerca interdisciplinari en l’àmbit de les ciències socials, en el marc de les escoles que treballen per projectes. Els alumnes realitzen el treball a l’aula amb la supervisió del professorat implicat, i el museu porta la coordinació de la tutoria. Una vegada acabat el projecte, el museu es fa càrrec de la producció. Els alumnes amb l’equip del museu s’encarreguen del muntatge de la mostra i fan les visites guiades a alumnes de la seva pròpia escola i familiars. Una vegada clausurada l’exposició els materials produïts queden en propietat de l’escola.

Nombre de participants (aprox.)

6 grups-classes, en total 150 alumnes

Entitats implicades

Escola Frederic Mistral–Tècnic Eulàlia de Barcelona i MHC

Valoració:

Què ha funcionat

Hem aconseguit motivar a l’alumnat. Treballar estretament amb una escola amb uns objectius comuns.

Valoració:

Què no ha funcionat

La coordinació entre els responsables del museu i el professorat encarregat del projecte, ha presentat certes disfuncions. Entenem que era la primera vegada que es feia un projecte d’aquest tipus.

Com es podria millorar

Fomentant una millor coordinació entre el diferent professorat implicat en el projecte i el Museu.

Persona de contacte

Nom i e-mail

Vanessa Vicente, vvicentes@gencat.cat

Griselda Aixelà, gaixela@gencat.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://bit.ly/2GwpKjR