RECURSOS

TORNAR
projectes-en-collaboracio-i-aps-amb-centres-educatius-del-museu-de-ciencies-naturals
03.12.2019 - Projectes participatius dels museus

Projectes en col·laboració i ApS amb centres educatius del Museu de Ciències Naturals

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Nom del projecte

Projectes en col·laboració i ApS amb centre educatius

Link o web del projecte

https://edunat.museuciencies.cat/projectes/projectes-de-col%c2%b7laboracio/

Data d’inici

Curs 2012-2013

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Permanent. S’inclou en el marc de l’oferta d’activitats escolars del Museu

Objectius

Oferir la possibilitat de crear nous projectes educatius en el marc de les ciències naturals que cobreixin les necessitats dels docents que no troben resposta en la nostra oferta regular d’activitats escolars

Tipologia públics participants

Centres educatius d’infantil, primària i secundària

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Des del Departament d’Educació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona volem esdevenir còmplices dels docents a l’hora de desenvolupar un projecte escolar de ciències naturals. El patrimoni natural que custodia el Museu pot ser un bon punt de partida, però també estem oberts a acollir propostes d’altres àmbits, des d’una perspectiva de diàleg disciplinar.

Els projectes en col·laboració necessiten la implicació dels centres educatius, la seva participació en el disseny i en l’execució. No es tracta d’un encàrrec, sinó d’una col·laboració en la que el projecte s’ha de crear entre uns i altres: docents i equip educatiu del Museu.

Nombre de participants (aprox.)

5 projectes per curs escolar: 300 alumnes aproximadament

Entitats implicades

Centres educatius participants

Valoració:

Què ha funcionat

La possibilitat de crear nous projectes educatius ens permet donar resposta a necessitats reals de la comunitat educativa. Així doncs, el resultat d’aquestes col·laboracions dóna forma a activitats d’interès per a la comunitat educativa que el Museu acaba per incorporar a la seva oferta regular d’activitats.

Valoració:

Què no ha funcionat

Cada projecte en col·laboració és diferent, de manera que són difícils de dimensionar i, en els casos més ambiciosos, poden ser complicats d’encabir en el dia a dia del Departament.

Com es podria millorar

Comptabilitzar-los a partir d’indicadors qualitatius, tenint en compte que a nivell quantitatiu ofereixen xifres força modestes.

Persona de contacte

Nom i e-mail

edunat@bcn.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://edunat.museuciencies.cat/museitzem-projecte-en-collaboracio-amb-lescola-augusta/

https://edunat.museuciencies.cat/projecte-en-collaboracio-amb-lies-quatre-cantons/