RECURSOS

TORNAR
tengui-falti-aprendre-amb-els-cromos-al-museu-del-joguet-de-catalunya
15.01.2020 - Projectes participatius dels museus

Tengui, falti. Aprendre amb els cromos al Museu del Joguet de Catalunya

 

PROJECTES PARTICIPATIUS ALS MUSEUS DE CATALUNYA

 

Museu o equipament

Museu del Joguet de Catalunya

Nom del projecte

Tengui, falti. Aprendre amb els cromos

Link o web del projecte

https://www.mjc.cat/agenda/tengui-falti-aprendre-amb-els-cromos/

Data d’inici

Octubre 2018

Projecte permanent o temporal?

Si temporal, dates de realització

Exposició temporal, del 29/11/2019 al 29/03/2020

Objectius

Incrementar la relació del MJC/F amb els centres educatius de la ciutat. Fomentar la implicació del públic jove al Museu. Impulsar la creació de continguts creats amb la comunitat, i especialment per part del públic jove. Donar a conèixer la realitat del treball als museus al públic jove.

Tipologia públics participants

Escolar: alumnat d’ESO i Batxillerat

Descripció del projecte

(llargada màxima 200 paraules)

Els àlbums de cromos han estat -i són- una de les manifestacions més singulars dels mitjans de comunicació de massa. Durant decennis van oferir una varietat temàtica extraordinària i van esdevenir veritables fonts de coneixement que podien tractar temes tan diversos com la geografia, la botànica, la zoologia, la història, l’etnografia o la tecnologia.

Publicats per empreses editorials o vinculats durant molt de temps a fàbriques de xocolates i a empreses d’alimentació, aquests àlbums van convertir-se en autèntiques enciclopèdies d’un enorme valor divulgatiu i artístic; durant decennis, abans d’Internet, la televisió i la democratització dels llibres profusament il·lustrats van esdevenir la veritable finestra al món per a milions d’infants.

 

Aquesta exposició neix a partir de la col·laboració del Museu del Joguet de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. En el marc de l’atenció als alumnes amb notables aptituds, aquest centre educatiu ha creat diversos grups d’enriquiment que han permès a l’alumnat, tot treballant per projectes, desenvolupar el seu potencial.

 

És, doncs, una exposició col·laborativa desenvolupada a partir d’una idea i a iniciativa de l’alumnat -nois i noies de 12 a 16 anys- de l’Institut Ramon Muntaner, que, sota la supervisió dels seus docents i treballant directament a diversos departaments del Museu, han portat a terme una exhaustiva investigació sobre els àlbums de cromos en col·leccions públiques i privades i s’han responsabilitzat del comissariat i la selecció de

les peces, de la distribució dels àmbits, de la redacció dels textos de la mostra, de les tasques de suport al muntatge i dels materials de difusió i promoció de l’exposició. Així doncs, l’alumnat ha creat tots els continguts de l’exposició, en la qual es mostren els

cromos i els àlbums amb una nova mirada, des d’una perspectiva contemporània.

 

Nombre de participants (aprox.)

Grup enriquiment de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: 7 alumnes + 2 docents

Entitats implicades

Institut Ramon Muntaner de Figueres i Museu del Joguet de Catalunya

Valoració:

Què ha funcionat

El MJC ha estat receptiu a una iniciativa directa de l’alumnat de l’Institut Ramon Muntaner, per la qual cosa es considera que la comunitat educativa veu el Museu com un recurs i espai d’aprenentatge i participació.

El procés s’ha desenvolupat durant un any ( dos cursos escolars) i en tot moment ha estat fluid, s’han complert els objectius i el cronograma.

La perspectiva i les aportacions dels i les joves han suposat un revulsiu a l’exposició.

Valoració:

Què no ha funcionat

 

Com es podria millorar

Exposició itinerant i en línia

Persona de contacte

Nom i e-mail

Eva Pascual

eva.pascual@mjc.cat

Imatges o vídeos:

Web, youtube...

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/tengui-falti-aprenem-amb-el-cromos/video/6005554/